Η εταιρία

Η εταιρεία με την σημερινή της μορφή αποτελεί την ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε. με το διακριτικό τίτλο «DnC Constructions Company” .

Αποτελεί  μία δυναμική τεχνική εταιρεία, με στελέχη και παρελθόν πλέον των 35 ετών, που δραστηριοποιείται σε ευρύ πεδίο τεχνικών έργων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στον ευρύτερο βιομηχανικό, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις στην εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μεταλλικών και ανοξείδωτων κατασκευών, δικτύων σωληνώσεων, ενεργειακών εφαρμογών και οικοδομικών έργων.

Η εμπειρία και η υψηλή τεχνογνωσία μας στις κατασκευές αποτελούν εγγύηση για τον άρτιο σχεδιασμό, την ποιότητα κατασκευής, την γνώση των κατάλληλων υλικών για την υλοποίηση της εκάστοτε εφαρμογής.

Η εξειδίκευση μας στον βιομηχανικό και ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων, μας επιτρέπει να προτείνουμε καινοτόμες λύσεις για βελτίωση παραγωγικότητας και ποιότητας, διαθέτοντας μεταξύ άλλων και αυτόματες μηχανές συγκόλλησης ORBITAL, καθώς και υποστήριξη σε επισκευές, συντηρήσεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Μηχανολογικά έργα

Κατασκευαστικά έργα